Spravujeme všechny typy nemovitostí

Našim klientům nabízíme správu všech typů budov

správa nemovitostí
Správa bytových domů
Správa domů
Správa družestvních domů
Správa komerčních,
i nekomerčních nemovitostí

Správa nemovitostí

Zajišťujeme kompletní servis spojený s provozem Vaší nemovitosti

  • Vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání Vaší nemovitosti.
  • Vedení evidence majitelů bytů, nájemců a nájemníků včetně zpracování evidenčních a výpočtových listů.
  • Plánování oprav a údržby Vaší nemovitosti spojené s výběrovým řízením stavební firmy.
  • Zprostředkování právních a realitních služeb, provádění odečtů měřidel včetně vedení evidence stavů a zajištění rozpočítávání nákladů na jednotlivé majitele jednotek.
  • Kontrola výběru záloh a jejich včasné upomínání.
  • Další služby, které mohou být předmětem smlouvy o správě nemovitosti.

Cenové programy našich služeb

Program Standart

Cena 150 Kč bez DPH
za jednu bytovou jednotku

Program Premium

Cena 250 Kč bez DPH
za jednu bytovou jednotku

Program All inclusive

Cena 350 Kč bez DPH
za jednu bytovou jednotku

5 důvodů proč s námi

Kontaktní formulář

Naše společnost je vůči svým klientům vždy transparentní