Ceník služeb

Služba Program
Standart
Program
Premium
Program
All inclusive
Cena bez DPH za 1 bytvou jednotku 150 Kč 250 Kč 350 Kč
Vedení evidence nájemců bytů, nebytových prostor, příp. uživatelů provozních jednotek
Zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budovy, bytů a nebytových prostor (energie, voda, teplo, apod)
Předpis a kontrola plateb nájemného
Provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, a ostatních služeb na jednotlivé nájemce, vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
Kontrola a úhrada dodavatelských faktur
Vedení účetnictví spojené se správou budovy včetně daňového přiznání
Mzdová a personální agenda zaměstnanců
Sestavení účetní uzávěrky
Zajišťování pravidelných revizí a oprav rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody, rozvodů plynu a plynových zařízení, odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody včetně instalovaných měřičů, výtahů, společné televizní a rozhlasové antény, hromosvodů ve společných prostorách dle příslušných norem a právních předpisů
1x týdně úklid společných prostor domu

Kontaktní formulář

Naše společnost je vůči svým klientům vždy transparentní